Likwidacja szkód

  •  sprawdź, czy umowa nie zawiera niejasnych sformułowań
  • dowiedz się, w jaki sposób ubezpieczyciel rozlicza szkodę
  • pamiętaj, że jeśli nie wypowiesz ubezpieczenia OC przed końcem terminu obowiązywania umowy,
   zostanie ona automatycznie przedłużona,
  • sprawdź zakres ochrony ubezpieczeniowej
  • pamiętaj, że masz prawo zapoznać się z dokumentacją szkodową.