Kronika

KRONIKA 65 - lecia Rzeczoznawstwa Samochodowego w Poznaniu

1948  -  

Powstanie Biura Porad Technicznych i Ekspertyz Samochodowych przy Automobilklubie Polski w Poznaniu

1952  -

Utworzenie głównej Komisji Rzeczoznawców w Polskim Związku Motorowym

1955  - 

Uzyskanie nadzoru Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego nad rzeczoznawstwem PZM oraz utworzenie stałej Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa

1957  - 

Powołanie Organizacji Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego jako autonomicznej jednostki PZM Przyjęcie Organizacji Rzeczoznawców TSiRD PZM do Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych (FIEA).

1973  - 

Utrata autonomii ORTSiRD PZM w sprawach gospodarczo - finansowych.
Utworzenie Biura Rzeczoznawców podporządkowanego Zarządowi Działalności Gospodarczej PZM.

1990  -

Utworzenie niezależnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego jako kontynuatora tradycji ciągłości działania Organizacji rzeczoznawców TSiRD PZM.

1991  - 

Powołanie nowej struktury gospodarczej w formie spółki akcyjnej, w której większość akcji jest w rękach indywidualnych rzeczoznawców. Spółka została zarejestrowana 25.01.1991 r. przyjmując nazwę Rzeczoznawcy - PZMS.A tworząc oddziały w największych miastach kraju.

1994  -

Zarejestrowanie w Poznaniu Spółki z o.o. Rzeczoznawcy - PZM do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług rzeczoznawczych, przede wszystkim w Wielkopolsce.

2000  - 

Utworzenie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych przy Stowarzyszeniu RTSiRD - akredytacja Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) nr 68/Cp - 72/1/00

2001  -

prawne, ustawowe uregulowanie statusu rzeczoznawcy samochodowego w art. 79 a pl. ustawy z dnia 6.09.2001 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 129 póz. 1444).

2002  - 

Utworzenie z dniem 1.01.2002 listy rzeczoznawców samochodowych Ministra Infrastruktury zgodnie z art. 79a p2 ustawy z dnia 6.09.2001 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.U. nr 129 póz. 1444).

2002  - 

Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul.Towarowej 35/37 od Automobilklubu Wielkopolskiego na działalność usługową spółki.

2003 

Zmiana siedziby biura oddziału w Kaliszu - ul.Górnośląska 56
Zmiana siedziby biura oddziału w Lesznie - ul.17 Stycznia 45
Zmiana siedziby zarządu firmy - ul.Towarowa 35/37 - Poznań, biurowieć DELTA
Uroczyste obchody 55-lecia rzeczoznawstwa samochodowego w Wielkopolsce
stworzenie grupy ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych. Aktualnie w Wielkopolsce w ramach SRTSiRD działa z rekomendacji Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczowych 4 ekspertów

2004  - 

10 lat działalności Spółki z o.o. Rzeczoznawcy - PZM
na rzecz rozwoju motoryzacji w Poznaniu i w Wielkopolsce

2005  -

Zmiana siedziby biura oddziału w Pile - ul.Lotnicza 4

 

 

2007  -

Podniesienie kapitału zakładowego spółki oraz zmiana nazwy firmy

 

 

2008  

- Zmiana siedziby biura Oddziału w Ostrowie Wlkp. - ul. Wolności 34
   Uroczyste obchody 60-lecia rzeczoznawstwa samochodowego w Wielkopolsce

- nawiązanie współpracy z Tüv Nord Mobilität Gmbh

- rozpoczęcie współpracy z firmą MAN Nutzfahrzeng AG - odbiór jakościowy autobusów

 

 

2010 

- rozpoczęcie współpracy  kooperacyjnej z firmą Solaris Bus Coach SA

- 15 lat działalności zespołu Rzeczoznawców w Ostrowie Wlkp.

- 30 lat działalności zespołu Rzeczoznawców w Kaliszu
 

 

 

2011

- 10 lat działalności zespołu Rzeczoznawców w Lesznie

- 30 lat działalności zespołu Rzeczoznawców w Pile

- zmiana siedziby biura Oddziału spółki w Pile - al. Powstańców Wlkp. 164

 

 

2012  -

zmiana siedziby biura Oddziału spółki w Lesznie - ul. Wolińska 19

2013  -

zmiana siedziby biura Oddziału spółki w Lesznie - ul. 17 stycznia 90
uroczyste obchody 65-lecia rzeczoznawstwa samochodowego w Wielkopolsce

2014  -

Walne Zebranie FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych 26-28.06.2014 Poznań